Český junior šampion

 

1. CAJC čekatelství Českého junior šampióna se uděluje psům a fenám jednotlivě v třídě mladých na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových.

2. CAJC může být zadán pouze psovi a feně oceněným známkou výborný 1

3. CAJC se může zadat také psovi nebo feně, kterým byl již titul Český junior šampión přiznán.

4. Zadat psovi nebo feně CAJC může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.

5. CAJC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny.

Udělení titulu Český junior šampión je podmíněno:

1. Trojím získáním čekatelství ve věku 9-24 měsíců.

2. Nejméně dvě čekatelství na titul musí být získána ve třídě mladých- CAJC a jedno čekatelství (CAC) může být získáno ve třídě otevřené, pracovní , mezitřídě nebo třídě vítězů-.Toto čekatelství CAC nelze použít pro přiznání titulu Český šampión.

3. Čekatelství musí být získána nejméně od dvou rozhodčích.

4. Titul Český junior šampión uděluje ČMKU na základě právoplatných dokladů předložených majitelem psa/feny. tj. potvrzení z výstav ( karty), kde byla čekatelství udělena, průkazu původu psa ( u zahraničních majitelů fotokopii průkazu původu psa) a žádosti majitele psa.

5. Titul “Český junior šampión” neopravňuje k zařazení psa do třídy vítězů nebo šampiónů.

6. Pro titul Český junior šampión nelze použít ocenění Res. CAC, i když pes, který obdržel ocenění CAC je již Českým junior šampiónem nebo Českým šampiónem.

 

 

 Český šampion

 

1. CAC - čekatelství šampionátu krásy ČR se uděluje psům a fenám  jednotlivě v mezitřídě, tř. otevřené, pracovní a šampionů (vítězů)  na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových  pořádaných v ČR.

2. CAC se může zadat psovi a feně oceněným známkou výborný 1.

3. CAC se může zadat také psovi nebo feně, kteří titul Český šampion  mají.

4. Navrhnout psa nebo fenu na CAC může pouze rozhodčí delegovaný na  výstavu.

5. CAC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných  exteriérových kvalitách psa nebo feny.

 

Udělení titulu Šampion ČR je podmíněno:

1)

a) u plemen, která mají získání titulu Interšampion podmíněno zkouškou z výkonu:
Úspěšným absolvováním takové zkoušky z výkonu, která opravňuje pro  zařazení do třídy pracovní a dvojím získáním čekatelství CAC, z toho  nejméně 1x na mezinárodní výstavě psů. Druhé čekatelství může být  získáno na některé z těchto výstav - národní, speciální, nebo klubové  výstavě. Absolvování zkoušky musí být doloženo certifikátem  předepsaným pro třídu pracovní. Chovatelské kluby jsou oprávněny zpřísnit počty požadovaných čekatelství pro přiznání titulu Šampion ČR. Žádost musí být podána písemně a musí být schválena P ČMKU.

 

 

 

b) u ostatních FCI uznaných plemen:
čtverým získáním čekatelství CAC - z toho 2x na mezinárodní výstavě a  ostatní na národní, speciální nebo klubové výstavě.

 

c) u FCI zatím neuznaných plemen: 

čtverým získáním čekatelství CAC -

 

 

 

 

2) předepsaný počet čekatelství je třeba získat minimálně ve dvou  výstavních sezónách (výstavní sezóna = kalendářní rok) a minimálně od  dvou rozhodčích,

3) získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o  získání CAC ČR,

4) po získání potřebného počtu CAC zašle majitel psa /feny osvědčení o  získání CAC a průkaz původu psa (zahraniční žadatelé fotokopii  průkazu původu psa) sekretariátu ČMKU, který vydá diplom o udělení  titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech.

Jedincům ohodnoceným na stejné výstavě známkou "výborný 2", může rozhodčí udělit Res. CAC. Rezervní CAC se uděluje zvlášť psovi nebo feně v mezitřídě, otevřené, pracovní a šampionů (vítězů) a to jen při mimořádných kvalitách jedince, kterému by rozhodčí udělil CAC, kdyby na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou "výborná 1".

Pokud získá na výstavě CAC ČR jedinec, který už má potvrzený titul Český šampion nebo Šampion ČMKU, může jedinec posouzený ve stejné třídě, který obdržel Res. CAC, využít tento Res. CAC při žádosti o titul Český šampion. Potvrzení titulu vítězného psa si ověří majitel jedince s Res. CAC na sekretariátu ČMKU nebo na internetových stránkách www.cmku.cz.

                                                              

Použití Res.CAC pro přiznání titulu Český šampion - výklad.

Ocenění Res. CAC doložené výstavním posudkem a vystavenou kartičkou lze použít jako ocenění CAC v tom případě, že pes/fena, který na výstavě získal titul CAC, měl v době udělení titulu res. CAC ČMKU přiznán titul Český šampion. Praktický postup je takový, že majitel psa/feny, který uplatňuje nárok na titul Český šampion a dokládá jej oceněním Res. CAC, je povinen sekretariátu ČMKU sdělit, který jedinec získal před ním titul CAC (jméno a chovatelská stanice, č. zápisu, katalogové číslo) a doložit kopii posudku vítězného psa.

 

 

 Grand šampion ČR

 

1. Pes/fena musí být držitelem titulu Český šampion krásy nebo Šampion ČMKU.

2. Po potvrzení titulu Český šampión krásy musí pes/fena 3x získat ve třídě šampionů/vítězů čekatelství CAC na mezinárodních, národních, klubových nebo speciálních výstavách pořádaných kynologickými organizacemi v ČR pod záštitou ČMKU.

3. Čekatelství CAC musí být zadáno minimálně dvěma různými rozhodčími.

4. Získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o získání CAC ČR

4. Jedno čekatelství CAC musí být získáno na mezinárodní výstavě psů. Ostatní čekatelství mohou být získána na výstavách národních, speciálních nebo klubových.

5. Po získání potřebného počtu CAC zašle majitel psa/feny osvědčení o získání CAC a průkaz původu psa (zahraniční žadatelé fotokopii průkazu původu psa) sekretariátu ČMKU, který vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech.

 

 

 Český veterán šampion

 

1. zisk 3x ocenění VÝBORNÝ 1 ve třídě veteránů, z toho minimálně 1x na MVP

2. ocenění minimálně od 2 rozhodčích

3. započítávají se výstavy konané v ČR

4. započítávají se výsledky od roku 2005 (výstavy pořádané od 1.1.2005)

5. titul se uděluje od 1.1.2006

6. diplom vystavuje sekretariát ČMKU

 

 

  Zpět