VN velmi nadějná (zadává se ve třídě štěňat a dorostu)
N nadějná (zadává se ve třídě štěňat a dorostu)
V výborná
VD velmi dobrá
D dobrá
dost. dostatečná
 
     
 
VT vítěz třídy
OV oblastní vítěz
VSV vítěz speciální výstavy
KV klubový vítěz
KrV krajský vítěz
NV národní vítěz
CAJC čekatelství českého junior šampiona
CAC čekatelství českého šampiona (res.CAC viz. jak získat titul Český šampion), slovenského šampiona
CWC čekatelství polského šampiona
CACA čekatelství rakouského šampiona
CACIB čekateství mezinárodního šampiona krásy (dříve Interchampion, nyní C.I.B.)
EW (EV) evropský vítěz
WW (SV) světový vítěz
BOJ nejlepší mladý jedinec plemene
BOB nejlepší jedinec plemene
BIG (BOG) vítěz skupiny plemen (podle FCI jsou všechna plemena psů dělena do 10 skupin, tibetská doga je ve 2. skupině FCI)
BOD nejlepší jedinec ze všech plemen z jednoho dne výstavy (pokud je výstava rozdělena do více dní)
BOS nejlepší jedinec opačného pohlaví než celkový vítěz
BIS  nejlepší jedinec celé výstavy (i pokud je výstava rozdělena do více dní)
 

Zpět